Chứng Đạo Ca – Thích Từ Thông – Như Huyễn Thiền Sư

Thừa: có nghĩa là cổ xe, là phương tiện đưa người tu học đi đến đích. Nhân thừa: tu ngũ giới ưu bà tắc, ưu bà di, phù hợp cho Phật tử tại gia. Giới: có nghĩa là “biệt biệt giải thoát” Không giết người Không trộm cắp Không tà dâm Không nói dối Không […]